Фирмата “СИРМЕС-ТД” ДООЕЛ увоз-извоз Велес се занимава со производство на прасиња, одгледување на товеници, колење на истите во сопствена кланица со имплементиран HACCP – систем и пласирање на свежо месо на домашниот пазар.

Историјат

picСИРМЕС-ТД

Најдоброто за нашите потрошувачи


Почетоците на Сирмес-ТД датираат од 1965 год. Кога Трајче Чукниев го отвара првиот месарски дуќан. Со цел да се задоволат потребите на потрошувачите Сирмес-ТД го продолжува својот развој преку отворање кланица и неколку трговски дукани кои ги формирале неговите синови.

Денес современата Сирмес-ТД егзистира со зголемен капацитет и како фарма ,кланица, месарници и дистрибуција на свинско месо низ месарници и угостителски објекти низ Македонија.

Три генерации од семејството Чукниеви го дале својот придонес за денес ние да го надградиме она што тие го оставиле зад себе, со желба традицијата да продолжи. Кланицата Сирмес-ТД својата услужна дејност ја обавува по најсовремен НАССАП стандарди. Фирмата е опремена според врвни стандарди, а месото кое го консумираме на нашите трпези ние и нашите деца е домашно, здраво и свежо.


Свињарска фарма


Свињарската фарма “СИРМЕС-ТД” ДООЕЛ Велес располага со капацитет од 4000 товеници, кои се одгледуваат во современо-соодветни услови, со сопствени силоси за квалитетна храна, млин како и автоматско хранење.

Кланица


Кланицата “СИРМЕС-ТД” ДООЕЛ Велес е во согласност со европските стандарди со воведување на ХАЦЦП-системот (контрола на критичната точка). Кланицата располага со услови за колење на свињи, овци и јагниња, со капацитет на годишно ниво од:

  • 28 800 свињи;
  • 13 8240 јагниња

Дистрибуција

Контакт

Прегледај на поголема мапа

Телефони за контакт

Продавница бр:1

ул: Благој Ѓорев бр:31
1400 Велес
Тел: +389(0)43/520-700
Наспроти офицерски
Продавница бр:2

ул: Благој Ѓорев бр:84
1400 Велес
Тел: +389(0)43/520-605
Нова населба
КЛАНИЦА КОНТАКТ

ул:Благој Ѓорев бб
1400 Велес Македонија
(Населба Дрењевица-Шорка ул:Вардарска бб)
Тел: +389(0)43/520-166
Моб: +389(0)71/213-072
Моб: +389(0)71/213-059

Е-маил адреса за контакт

info@sirmes.mk                      sirmes@sirmes.mk                      sirmes_2@yahoo.com